Deelsessies

Safety en security

Drones binnen brandweerdomein 
Door Martijn Zagwijn, Brandweer Twente

“Blue eye in the sky”
Door Tjeerd Tiedemann, Flight manager Team Onbemande Luchtvaartuigen Nationale Politie Nederland

Op afstand vliegen met drones
Door William Vermeulen, Rijkswaterstaat

Film: gezamenlijk oefening Brandweer/Politie en RWS


Smart Logistics

Drones: als iedere seconde telt
Swiss Post drone bezorging: voorbeeld voor NL ambities
Door Arjan van Vliet, Innovatieprogramma IenW 

In discussie
met Robert Heidekamp (trauma helikopter) en Patrique Zaman (Avy)


Inspectie en infrastructuur

Drones: geen toekomstmuziek meer
Ariea Vermeulen van RWS interviewt Aad van den Burg en Arie van Kersen (beiden RWS) en Roel Brandt (Antea groep) aan de hand van mooie beelden. 
Daarna nadere inventarisatie van positieve use cases met uiteindelijk een duurzame inzetbaarheid.


Agro en natuur

Inzet Drones binnen precisielandbouw
Door Leks Bolderdijk, Dronewerkers

Inzet Drones bij monitoring en handhaving bij NVWA
Door Rob Broekman, NVWA

Inzet drones in natuurbeleid en - beheer
Nico Spliethof, Borgman Beheer en Advies

Moderator: Gert Jan Vonk